หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 

>>> ปัญหาหัวใจ​ เราคงไม่ใช่ที่ปรึกษา​ แต่ถ้าปัญหาเรื่องรถ​ลา

มาครับ​ เรายินดีดูแล

>>> ศูนย์บริการยานยนต์​ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

(MTE​ Auto​ Service)​ พร้อม​และยินดีให้บริการครับ

>>> ​Tel​ : 084-0156947

READ MORE >>

 

โครงการรับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน และปรึกษาแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

 

        วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี ..........

READ MORE >>

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดการสอบเทียบโอนให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาทาง Automotive

 

UNDER CONSTRUCTION

READ MORE >>

 

>>> ปัญหาหัวใจ​ เราคงไม่ใช่ที่ปรึกษา​ แต่ถ้าปัญหาเรื่องรถ​ลา

มาครับ​ เรายินดีดูแล

>>> ศูนย์บริการยานยนต์​ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

(MTE​ Auto​ Service)​ พร้อม​และยินดีให้บริการครับ

>>> ​Tel​ : 084-0156947

READ MORE >>

 

โครงการรับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน และปรึกษาแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยี

ยานยนต์โตโยต้า

 

        วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี ..........

READ MORE >>

 

ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดการสอบเทียบโอนให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาทาง Automotive

READ MORE >>

 

UNDER CONSTRUCTION

READ MORE >>

 

 >>> ปัญหาหัวใจ​ เราคงไม่ใช่ที่ปรึกษา​ แต่ถ้าปัญหาเรื่องรถ​ลา​ มาครับ​ เรายินดีดูแล

>>> ศูนย์บริการยานยนต์​ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล​ (MTE​ Auto​ Service)

พร้อม​และยินดีให้บริการครับ

>>> ​Tel​ : 084-0156947

 

 

      โครงการรับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน และปรึกษาแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

 

        วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี , ผศ.ดร.สุจินต์  จิระชีวะนันท์ ผู้กำกับและดูแลงานบริหารฯ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล และผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน จากคุณมนัส ดาวมณี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยยานยนต์โตโยต้า

 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดการสอบเทียบโอนให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาทาง Automotive ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยแบ่งเป็น 4 สถานีดังนี้ สถานีที่ 1 งานบริการระบบวาล์ว – การตรวจสอบระยะห่างวาล์ว สถานีที่ 2 งานบริการระบบช่วงล่างรถยนต์ – การวิเคราะห์ปัญหาช่วงล่างรถยนต์ สถานีที่ 3 งานบริการระบบไฟฟ้ายานยนต์ สถานีที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาในรถยนต์

 

 

UNDER CONSTRUCTION

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดการสอบเทียบโอนให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาทาง Automotive ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยแบ่งเป็น 4 สถานีดังนี้ สถานีที่ 1 งานบริการระบบวาล์ว – การตรวจสอบระยะห่างวาล์ว สถานีที่ 2 งานบริการระบบช่วงล่างรถยนต์ – การวิเคราะห์ปัญหาช่วงล่างรถยนต์ สถานีที่ 3 งานบริการระบบไฟฟ้ายานยนต์ สถานีที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาในรถยนต์
 ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล จัดการสอบเทียบโอนให้กับนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาทาง Automotive ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล โดยแบ่งเป็น 4 สถานีดังนี้ สถานีที่ 1 งานบริการระบบวาล์ว – การตรวจสอบระยะห่างวาล์ว สถานีที่ 2 งานบริการระบบช่วงล่างรถยนต์ – การวิเคราะห์ปัญหาช่วงล่างรถยนต์ สถานีที่ 3 งานบริการระบบไฟฟ้ายานยนต์ สถานีที่ 4 การวิเคราะห์ปัญหาในรถยนต์