โครงการรับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน และปรึกษาแนวทางปฏิบัติ ตามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

 

        วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีครุศาสตร์อุตสาหกรรมแลเทคโนโลยี , ผศ.ดร.สุจินต์  จิระชีวะนันท์ ผู้กำกับและดูแลงานบริหารฯ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล และผศ.ดร.มานนท์ สุขละมัย เป็นตัวแทนรับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน จากคุณมนัส ดาวมณี และคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / รับมอบวัสดุฝึกการเรียนการสอนจากวิทยาลัยยานยนต์โตโยต้า

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit