ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV)

1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ 1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4
ขอเชิญทุกท่านที่มีความสนใจในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์สมัยใหม่ ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สาขายานยนต์สมัยใหม่ (EV) โดยท่านสามารถคลิกหรือเลือกอาชีพที่ท่านสนใจได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ 1. อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 2. อาชีพช่างเทคนิควินิจฉัยและแก้ไขปัญหายานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 3. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 4. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 5. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 6. อาชีพช่างเทคนิคติดตั้งและซ่อมบำรุงสถานีบริการอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 5 7. อาชีพช่างเทคนิคประกอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 3 8. อาชีพช่างเทคนิคออกแบบและทดสอบแบตเตอรี่แรงเคลื่อนสูง ระดับ 5 9. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 10. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารเครื่องอัดประจุสำหรับ ยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4 11. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 3 12. อาชีพนักเทคนิคซอฟท์แวร์และการสื่อสารยานยนต์ไฟฟ้า ระดับ 4