ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดเเทน เเละอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดสัมมนาชี้เเจงโครงการ"โครงการส่งเสริมการดำเนิน

มาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม(พื้นที่ภาคตะวันออกเเละภาคใต้)" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ ห้องสร้อยเพชร โรงเเรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อส่งเสริมให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายได้อย่างถูกต้องเเละครบถ้วน

 2. เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายอย่างครบถ้วน

    เเละมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมที่มีผลประหยัดที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการ โดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฏหมายกำหนด

หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน.....

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

0

Visitor Counter

Contact Information

 - +66(0) 2 470 8526 7

 - http://mte.kmutt.ac.th

 - รายชื่อติดต่อ

Quick Link

 - หลักสูตร

 - ผู้สนใจศึกษาต่อ

 - ห้องปฏิบัตการ

 - mooc/เรียนรู้ไม่จำกัดไปกับเรา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดเเทน เเละอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้เเจงโครงการ

"โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจ

สอบเเละรับรองการจัดการพลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม(พื้นที่ภาคตะวันออกเเละภาคใต้)" วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561

ณ ห้องสร้อยเพชร โรงเเรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง โดยมีวัตถุประสงค์

 

1.เพื่อส่งเสริมให้โรงงานควบคุมเเละอาคารควบคุมดำเนินการจัดการพลังงาน

  ตามกฏหมายได้อย่างถูกต้องเเละครบถ้วน

2.เพื่อสนับสนุนค่าตรวจสอบเเละรับรองการจัดการพลังงานให้โรงงานควบคุม

  เเละอาคารควบคุมที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฏหมายอย่างครบถ้วน

3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงานที่ดำเนินการ

  โดยผู้ได้รับอนุญาตตามที่กฏหมายกำหนด