เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ภายใต้โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 ***น้องๆสามารถยื่นแฟ้มสะสมผลงานได้ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป***

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และ ยื่นแฟ้มสะสมผลงานได้ที่

ชั้น 2 สำนักงานคณบดี (CB30205)

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

โทร 02-470-8519

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / เปิดรับนักศึกษาใหม่รอบที่ 5 ปีการศึกษา 2561

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit