หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 

   KMUTT and Tri Petch Isuzu Meeting on 7th August 2018 at Tri Petch Isuzu Sales Headquaters 1088 Vibhavadi Rangsit Road Chatuchak Bangkok Thailand

 

      เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ภายใต้โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และยื่นแฟ้มสะสมผลงานได้ที่.........

 

 

        ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้แจงโครงการ

"โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบ

และรับรองหารจัดการพลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม

(พื้นที่ภาคตะวันออกและถาคใต้)".........

 

 

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

      KMUTT and Tri Petch Isuzu Meeting on 7th August 2018 at Tri Petch Isuzu Sales Headquaters 1088 Vibhavadi Rangsit Road Chatuchak Bangkok Thailand

 

     เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ภายใต้โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561 ของ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและยื่นแฟ้มสะสมผลงานได้ที่.........

 

      ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้แจงโครงการ

"โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองหารจัดการ

พลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม

 

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit