3. เครื่องทำความเย็นเครื่องแรก

ในปี ค.ศ. 1790 โทมัส ฮาริส และ จอห์น ลอง ได้มีการจดทะเบียนเครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องแรกของโลก ที่ประเทศอังกฤษ และอีก 3 ปีต่อมา
จอคอม เปอร์กิ้น
ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องทำความเย็นเป็นเครื่องแรก และเป็นเครื่องทำความเย็นชนิดอัดไอ โดยที่ตัวเครื่องอัด ( COMPRESSOR)
ใช้มือโยก ใช้น้ำหล่อเย็นที่เครื่องควบแน่น และใช้ลิ้นแบบถ่วงน้ำหนักเป็นตัวควบคุมการไหลของสารทำความเย็น และใช้สารทำความเย็นชนิด อีเทอร์


รูปที่ 1.1

ในปี ค.ศ. 1851 ดร. จอห์น กอรี่ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องทำน้ำแข็งโดยมีการใช้อากาศเป็นสารทำความเย็น แต่ก็ได้ประสบกับปัญหาหลายอย่างมากมาย และที่อุณหภูมิสูงยังได้เกิดระเบิดอีกด้วย ศาสตราจารย์ เอซี ทวินนิ่ง ชาวอเมริกัน ได้มีการปรับปรุงโดยใช้ ซัลฟูริกอีเทอร์ และมาประสบความสำเร็จเมื่อ ค.ศ. 1853 โดย ดร. เจม ฮาริสัน ชาวออสเตรเลีย เมื่อปี 1860 ได้ติดตั้งเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องแรกของโลก


รูปที่ 1.2

ในปี ค.ศ. 1872 เฟอร์ดินัน แคร์รี่ ได้สร้างเครื่องทำความเย็นแบบดูดละลาย ขึ้นเป็นครั้งแรก ในระบบประกอบไปด้วย อีแวแโพเรเตอร์ เครื่องควบแน่น เยนเนอเรเตอร์ ปั๊มและตัวดูดน้ำยา ใช้แอมโมเนีย เป็นสารทำความเย็น และได้มีการคิดค้นการใช้เครื่องอัดเพื่อทดแทนเครื่องอัดแบบมือโยก แต่ก็ยังหมุนได้ช้าเพราะว่า ใช้เครื่องอัดที่เป็นไอน้ำขับ และได้มีการเปลี่ยนไปเป็นเครื่องยนต์ดีเซล และมอเตอร์ไฟฟ้า ในปัจจุบันนั้นเอง

4. ประโยชน์ของการทำความเย็น

การทำความเย็น และการปรับอากาศได้มีการขยายออกอย่างกว้างขวาง ในสมัยก่อนการทำความเย็นก็คืออุตสาหกรรมการผลิตน้ำแข็ง แต่ในปัจจุบันได้มีการแบ่งออกเป็น 4 ประเภทด้วยกัน

- การผลิต การเก็บ และการจำหน่าย

- อุตสาหกรรมเคมี และกระบวนการ

- การใช้งานโดยเฉพาะ

- การปรับอากาศ


<<ย้อนกลับหน้าถัดไป>>

หน้า 1 2 3 4 5 6 สู่หน้าหน่วยการเรียน


ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี