วีดีโอการแนะนำเครื่องมือ

วีดีโอการถอดเสื้อสูบและลูกสูบ

วีดีโอการล้างทำความสะอาด

วีดีโอการวัดหาค่าจำกัด

ในการซ้อมบำรุ่งเสื้อสูบ

วีดีโอการวัดหาค่าจำกัดในการ

ซ้อมบำรุ่งปากแหวนและลูกสูบ

วีดีโอการประกอบลูกสูบและเสื้อสูบ

แหวนลูกสูบ

ทฤษฏี

เสื้อสูบและลูกสูบ

เสื้อสูบ (Cylinders)

 

 ดูภาพใหญ่คลิกที่นี้

 

เสื้อสูบเครื่องยนต์ 4 จังหวะจะแตกต่างไปจากเสื้อสูบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ โดยผนังกระบอกสูบจะไม่มีช่อง (Port) นอกจากนั้นเสื้อสูบและสลักยึดจะมีช่องน้ำมันหล่อลื่น (Oil Passage) เพื่อให้ปั๊มน้ำมันเครื่อง (Oil Pump) ส่งน้ำมันที่มีแรงดันจากห้องแคร็งค์ผ่านไปยังฝาสูบและไหลกลับมายังห้องแคร็งค์เหมือนเดิม

 

ลูกสูบ (Piston)

 

  ดูภาพใหญ่คลิกที่นี้

 

ลูกสูบเครื่องยนต์ 4 จังหวะแตกต่างจากลูกสูบเครื่องยนต์ 2 จังหวะ คือ มีร่องแหวน 3 ร่อง ( 2 จังหวะมี 2 ร่อง) ร่องที่ 1และ 2 จะเป็นร่องแหวนอัด ส่วนร่องที่ 3 จะเป็นร่องแหวนควบคุมน้ำมัน และหัวลูกสูบจะมีร่องหลบลิ้นไอดีและไอเสียเพื่อป้องกันการกระแทกเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่ถึงศูนย์ตายบน (TDC)

 

แหวนลูกสูบ (Piston Rings)

แหวนลูกสูบมีจำนวน 3 ตัว ต่อ 1 สูบ แหวนตัวบนและตัวที่ 2(Top and 2 nd Rings) ทำหน้าที่เป็นแหวนอัด (Compression Rings) สำหรับแหวนตัวที่ 3 เป็นแหวนน้ำมัน (Oil Rings) ทำหน้าที่ กวาดน้ำมันหล่อลื่นที่เกินบริเวณผนังกระบอกสูบ ดังนั้นจึงเหลือน้ำมันเครื่องในห้องเผาไหม้ด้วยปริมาณที่จำเป็นสำหรับการหล่อลื่นเท่านั้น

 

ปฏิบัติ

เสื้อสูบและลูกสูบ

 

 ดูภาพใหญ่คลิกที่นี้

เสื้อสูบ/ลูกสูบ

รายละเอียดการบริการ ทั่วไป

ปัญญาข้อขัดข้อง

กำลังอัดในกระบอกสูบต่ำ เครื่องยนต์สตาร์ทติดยาก หรือกำลังตกที่ความเร็วรอบต่ำ

กำลังอัดในกระบอกสูบสูงเกินไป เครื่องยนต์ร้อนจัดหรือตีกลับ

มีควันมาก

ลูกสูบมีเสียงดังผิดปกติ

 

การถอดเสื้อสูบ

- ถอดฝาสูบ

 

 

 

- ถอดเสื้อสูบ

- ทำความสะอาดส่วนบนของเสื้อสูบอย่างทั่วถึง

 

 

( ดุได้จาก วีดีโอการถอดเสื้อสูบ และการล้างทำความสะอาด )

 

 

ข้อควรระวัง

- ถอกปะเก็นและปลอกสลัก

 

ข้อควรระวัง

การแยกชิ้นส่วนเสื้อสูบ

- ถอดโบ้ลท์และขายึดแบริ่งล่าง

- ถอดยางครีบเสื้อสูบออกจากเสื้อสูบ

 

การตรวจสอบ

- ตรวจสอบรอยขีดข่วนและการสึกหรอของผนังเสื้อสูบ วัดและบันทึกค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน

ของเสื้อสูบ ตามแกน X และ Y ทั้ง 3 ระดับ อ่านค่าความสึกหรอสูงสุด

ค่าจำกัดการซ่อม : 52.445 มม. ( 2.0648 นิ้ว)

 

- คำนวณหาความเบี้ยวของเสื้อสูบที่แกน X และY ทั้ง 3 ระดับ อ่านค่าสูงสุดที่วัดได้

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.10 มม. ( 0.004 นิ้ว)

- คำนวณหาความเรียวของเสื้อสูบที่แกน X และY ทั้ง 3 ระดับ อ่านค่าสูงสุดที่วัดได้

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.10 มม. ( 0.004 นิ้ว)

- เสื้อสูบสามารถคว้านใหญ่กว่ามาตรฐานและการคว้านควรให้พอดีกับค่าจำกัดการซ่อมที่เพิ่มขึ้น

ขนาดของลูกสูบที่ใหญ่กว่ามาตรฐาน :

0.25 มม. ( 0.0098 นิ้ว) , 0.50 มม. ( 0.0197 นิ้ว) ,

0.75 มม. ( 0.0295 นิ้ว) และ 1.0 มม. ( 0.0394 นิ้ว)

- ระยะห่างระหว่างลูกสูบและเสื้อสูบสำหรับขนาดของลูกสูบใหญ่กว่ามาตราฐานเท่ากับ0.010- 0.040 มม.

(0.0004- 0.0016 นิ้ว)

- ตรวจสอบความโก่งตัวของเสื้อสูบด้วยการวางเหล็กฉากและฟิลเลอร์เกจขวางสตัดและรูของโบ้ลท์

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.05 มม. ( 0.002 นิ้ว)

( ดูได้จาก วีดีโอการวัดหาค่าจำกัดในการซ่อมบำรุง )

 

 การถอดลูกสูบ

 

   ดูภาพใหญ่คลิกที่นี้

 

 

ข้อควรจำ

 

- ถอดคลิ๊ปล๊อคสลักลูกสูบด้วยคีม

 

 

 

 

- ถ่างแหวนลูกสูบแต่ละอันและถอดออกโดยยกทางด้านตรงข้ามกับปากแหวนขึ้น

 

 


ข้อควรระวัง

- ขูดเขม่าออกจากลูกสูบ

 

ข้อควรจำ

 

การตรวจสอบ

- ตรวจสอบรอยแตกร้าวหรือความเสียหายอื่นๆ ของลูกสูบ

- ตรวจสอบการสึกหรอและเขม่าที่ร่องแหวน

- วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลูกสูบแต่ละอัน

ข้อควรจำ

 

ค่าจำกัดการซ่อม : 52.292 มม. ( 2.0587 นิ้ว)

- คำนวณหาระยะห่างระหว่างเสื้อสูบกับลูกสูบอ่านค่าระยะห่างสูงสุด (เส้นผ่านศูนย์กลางภายในเสื้อสูบ)

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.159 มม. ( 0.0063 นิ้ว)

- วัดค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของรูสลักลูกสูบแต่ละอันที่แกน X และ Y อ่านค่าสูงสุดที่วัดได้

ค่าจำกัดการซ่อม : 13.03 มม. ( 0.513 นิ้ว)

- วัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสลักลูกสูบทั้ง 3 จุด

ค่าจำกัดการซ่อม : 12.98 มม. ( 0.511 นิ้ว)

- คำนวณหาระยะห่างระหว่างลูกสูบกับสลักลูกสูบ

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.075 มม. ( 0.003 นิ้ว)

- วัดค่าเส้นผ่านศูนย์กลางภายในปลายก้านสูบด้านเล็ก

ค่าจำกัดการซ่อม : 13.05 มม. ( 0.514 นิ้ว)

- คำนวณหาระยะห่างระหว่างปลายก้านสูบด้านเล็กกับสลักลูกสูบ

ค่าจำกัดการซ่อม : 0.075 มม. ( 0.003 นิ้ว)

 

ข้อควรจำ

- ตรวจสอบแหวนลูกสูบและเปลี่ยนใหม่ถ้าสึกหรอ

- ประกอบแหวนลูกสูบกลับเข้าไปในร่องแหวนกดแหวนลูกสูบจนกระทั้งผิวสัมผัสด้านนอกของแหวนลูกสูบจมเข้าใกล้ลูกสูบและวัดระยะห่างด้วยฟิลเลอร์เกจ

ค่าจำกัดการซ่อม :

ตัวบน : 0.10 มม. ( 0.004 นิ้ว)

ตัวที่ 2 : 0.05 มม. ( 0.02 นิ้ว)

- กดแหวนลูกสูบเข้าไปในเสื้อสูบโดยใช้หัวลูกสูบและวัดระยะห่างปากแหวนด้วยฟิลเลอร์เกจ

ค่าจำกัดการซ่อม :

ตัวบน : 0.10 มม. ( 0.004 นิ้ว)

ตัวที่ 2 : 0.05 มม. ( 0.02 นิ้ว)

แหวนกวาดน้ำมัน : 1.1 มม. ( 0.04 นิ้ว)

( ดูได้จาก วีดีโอการวัดหาค่าจำกัดในการซ่อมบำรุง )


 

การประกอบลูกสูบ

 

 

- ทำความสะอาดหัวลูกสูบ บ่าร่องแหวนและกระโปรงลูกสูบ

- ประกอบแหวนลูกสูบเข้ากับลูกสูบอย่างระมัดระวังโดยให้เครื่องหมายหงายขึ้น

 

ข้อควรระวัง

 

ข้อควรจำ

- ขูดปะเก็นออกจากผิวสัมผัสเสื้อสูบของเรือนเครื่องยนต์

ข้อควรจำ

- ทาน้ำมันหล่อลื่นที่ปลายก้านสูบด้านเล็กและรูสลัก ลูกสูบ

- ประกอบลูกสูบโดยให้เครื่องหมาย “IN” หันไปทางด้านไอดีประกอบสลักลูกสูบ

- ประกอบคลิ๊ปล๊อคสลักลูกสูบอันใหม่

ข้อควรระวัง

ข้อควรจำ

การประกอบชิ้นส่วนเสื้อสูบ

- ประกอบยางครีบเสื้อสูบ

- ประกอบขายึดแบริ่งล่างและขันโบ้ลท์ให้แน่น

- การประกอบเสื้อสูบ

ข้อควรจำ

ข้อควรระวัง

- ชโลมน้ำมันหล่อลื่นที่สะอาดที่ผิดของกระบอก สูบ ผิวด้านนอกลูกสูบและร่องแหวนลูกสูบ

- ประกอบโซ่ราวลิ้นผ่านเสื้อสูบและประกอบเสื้อสูบลงบนลูกสูบ ในขณะที่กดแหวนลูกสูบด้วยนิ้วมือประกอบฝาสูบ

( ดูได้จาก วีดีโอการประกอบลูกสูบและเสื้อสูบ )