หน่วยการเรียนที่ 5
การวิเคราะห์ปัญหาข้อขัดข้องของเครื่องยนต
   
 

5.1.2 สัญลักษณ์ขั้วต่อที่กล่องคอมพิวเตอร์
ตารางที่ 5.2  แสดงสัญลักษณ์ขั้วต่อที่กล่องคอมพิวเตอร์

   
 

สัญลักษณ์

ชื่อขั้ว

E01

จุดลงดินเครื่องยนต์

E02

จุดลงดินเครื่องยนต์

No.10

หัวฉีด

No.20

หัวฉีด

STA

สวิตช์สตาร์ต

E1

จุดลงดิน ECU

*1OX

ตัวส่งสัญญาณออกซิเจน

*2VAF

ความต้านทานปรับค่าได้

G-

จานจ่าย

E21

จุดลงดินตัวตรวจจับสัญญาณ

G1

จานจ่าย

Ne

จานจ่าย

IGF

ตัวช่วยจุดระเบิด

IGT

ตัวช่วยจุดระเบิด

IDL

ตัวปรับตำแหน่งลิ้นเร่ง

THA

ตัวตรวจจับอุณหภูมิไอดี

VCC

แรงดันไฟฟ้าคงที่

PIM

ตัวตรวจจับสุญญากาศ

PSW

ตัวตรวจจับตำแหน่งลิ้นเร่ง

THW

ตัวตรวจจับอุณหภูมิน้ำ

E2

จุดลงดินตัวตรวจจับสัญญาณ

*3NSW

สวิตช์นิรภัย

*1HT

ตัวส่งสัญญาณออกซิเจน

EGR

สวิตช์สุญญากาศ (EGR)

V-ISC

สวิตช์สุญญากาศ (ลิ้น ISC)

T

ขั้วตรวจสอบ

VF

ขั้วตรวจสอบ

ACT

แอมพลิไฟร์เครื่องปรับอากาศ

SPD

ตัวตรวจจับความเร็ว

FC

รีเลย์การเปิดวงจร

A/C

คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศ

R/P

สวิตช์ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

BATT

แบตเตอรี่

W

หลอดไฟเตือน

+ B1

รีเลย์หลัก

+ B

รีเลย์หลัก

   
  ี้