หน่วยการเรียนที่ 3
ระบบประจุอากาศ
   
 

ระบบประจุอากาศ เป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการเผาไหม้ ซึ่งจะเป็นระบบที่นำอากาศเข้าสู่กระบอกสูบ จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายตัวเข้ามาประกอบกัน ซึ่งในบทเรียนจะกล่าวถึงอุปกรณ์ในระบบประจุอากาศ
3.1 เรือนลิ้นเร่ง (Throttle valve)
เรือนลิ้นเร่ง ประกอบด้วยลิ้นเร่ง เซนเซอร์ตำแหน่งลิ้นเร่ง ลิ้นควบคุมเดินเบาที่รอบสูง สวิตซ์ตำแหน่งเดินเบา อุปกรณ์ทั้งหมดถูกติดตั้งอยู่ภายในเรือนลิ้นเร่ง โดยทำหน้าที่ควบคุมปริมาณการไหลของอากาศที่เข้าสู่เครื่องยนต์
3.1.1 ลิ้นเร่ง (Throttle valve) มีหน้าที่ควบคุมปริมาณอากาศที่ไหลเข้ากระบอกสูบ ซึ่งจะเป็นการควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์เหมือนกับลิ้นเร่งของคาร์บูเรเตอร์
3.1.2 สกรูปรับแต่งรอบเดินเบา (Idle speed adjusting screw) ทำหน้าที่เปิดให้อากาศไหลเข้ากระบอกสูบ  โดยไม่ต้องผ่านลิ้นเร่ง  เนื่องจากขณะเดินเบาเครื่องยนต์  ลิ้นเร่งปิด  จึงจำเป็นต้องมีช่องทางพิเศษให้อากาศไหลผ่านเข้ากระบอกสูบ  เพื่อให้เครื่องยนต์สามารถเดินเบาอยู่ได้โดยไม่ดับ  หากสกรูเปิดให้อากาศไหลผ่านได้มาก  ความเร็วรอบเดินเบาก็จะสูงขึ้น  และในทางตรงกันข้าม  ถ้าสกรูเปิดให้อากาศไหลผ่านได้น้อย  ความเร็วรอบเดินเบาจะลดลง

 
 

รูปที่  3.1. เรือนลิ้นเร่งที่ใช้ในระบบ TCCS ของโตโยต้า

   
 
 
รูปที่ 3.2 เรือนลิ้นเร่งที่ใช้ในระบบ MPI ของ มิตซูบิชิ
 

 

  ี้