พัฒนาโดย : นายณัฏฐพงศ์ จริตงาม และ นางสาวณิชา ลิ้มเจริญ บทเรียนออนไลน์เรื่องเครื่องยนต์ลมอัดของรถจักรยาน