หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ / โครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

เมนูหลัก

  • กิจกรรมและผลงานนักศึกษา

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6 ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)

เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบการทำงาน

ของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Visitor Counter

0

Contact Information

 - +66(0) 2 470 8526 7

 - http://mte.kmutt.ac.th

 - รายชื่อติดต่อ

Quick Link

 - หลักสูตร

 - ผู้สนใจศึกษาต่อ

 - ห้องปฏิบัตการ

 - mooc/เรียนรู้ไม่จำกัดไปกับเรา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

 

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)

เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์และสร้างพิ้นฐาน

ความเข้าใจกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit

   ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ได้จัดทำโครงการปรับพื้นฐานงานช่างยนต์ครั้งที่ 6

ให้กับนักศึกษาปีที่ 1 (รหัส 61)

เพื่อสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเกี่ยวกับงานช่างยนต์

และสร้างพิ้นฐานความเข้าใจกับระบบการทำงาน

ของเครื่องยนต์ให้กับนักศึกษา

ในวันที่ 25 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2561

ณ ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี