หน้าแรก / กิจกรรมและผลงานนักศึกษา / ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

 

   ครุศาสตร์เครื่องกลเปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2562

   ศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ. 4 ปี) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

   และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 5 ปี) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

   KMUTT and Tri Petch Isuzu Meeting on 7th August 2018 at Tri Petch Isuzu Sales Headquaters 1088 Vibhavadi Rangsit Road Chatuchak Bangkok Thailand

 

        ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้แจงโครงการ

"โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบ

และรับรองหารจัดการพลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม

(พื้นที่ภาคตะวันออกและถาคใต้)".........

 

 

       คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีจัดโครงการปฐมนิเทศ

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Follow Up

ติดตามเราได้ที่

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT, All rights Reserved. Design by Saksit

 

   ครุศาสตร์เครื่องกลเปิดรับสมัครนักศึกษาปี 2562

   ศึกษาต่อในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑติ (ทล.บ. 4 ปี) สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล

   และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ. 5 ปี) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

 

      KMUTT and Tri Petch Isuzu Meeting on 7th August 2018 at Tri Petch Isuzu Sales Headquaters 1088 Vibhavadi Rangsit Road Chatuchak Bangkok Thailand

 

      ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กระทรวงพลังงานจัดสัมมนาชี้แจงโครงการ

"โครงการส่งเสริมการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไกการตรวจสอบและรับรองหารจัดการ

พลังงานตามกฏหมายในโรงงานควบคุม

 

        คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

จัดโครงการปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

Copyright © 2018 Mechanical Technology Education , KMUTT,

 All rights Reserved. Design by Saksit